top of page
Doelstelling

Stichting het Oude Kerkje werd in 1976 opgericht met het doel het inrichten, onderhouden en in stand houden van het Oude Kerkje te Middelbeers.

Het stichtingsbestuur tracht dit te bereiken door het organiseren van activiteiten zoals exposities van beeldende kunst, concerten, toneelvoorstellingen, kerkelijke diensten, boekenbeurzen en andere gebruiksmogelijkheden. Met de inkomsten hiervan werd het mogelijk gemaakt voor het bestuur, om het kerkje een plaats te geven in de gemeenschap van De Beerzen en ver daarbuiten.

Het onderhoud van het Oude Kerkje gebeurt aan de hand van een meerjaren onderhoudsplanning, die jaarlijks wordt aangepast aan de opgetreden prijsontwikkelingen en periodiek wordt beoordeeld op een andere uitvoering van noodzakelijk geachte werkzaamheden.

bottom of page