top of page
Bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat momenteel uit 6 personen. Elk lid heeft een specifieke taak zoals voorzitter (Dhr. G Vennix), secretaris (Dhr. B. van de Wal), penningmeester (Dhr. P. van Bijsterveldt), onderhoud- en bouwkundige zaken (Dhr, P. de Jager), agenda en contacten t.a.v. exposities (Dhr. J. Smulders), muziekuitvoeringen en huwelijken (Dhr. G. Vennix) en verzorgen van publiciteit (Mevr. L. der Kinderen). Zij hebben met veel vrijwilligers vele activiteiten georganiseerd en de instandhouding van het Oude Kerkje mogelijk gemaakt.

bottom of page