Outsider Art

16 t/m 17 februari 2019

Deelnemers

O.a. Harm van Lieshout, Peter Vennix, Bram Colsters

Kunst gemaakt door mensen met een beperking.

Expositie Outsider Art in Het Oude Kerkje 

Na een bijzonder geslaagd expositieweekend in 2015, heeft het bestuur van Stichting het Oude Kerkje gemeend opnieuw het Oude Kerkje het middelpunt te moeten maken van kunstwerken van een bijzondere groep kunstenaars. Het betreft een expositie met Outsider Art. Meer specifiek, kunst gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking. De kunstenaars zijn afkomstig uit de regio en uiteraard zullen ook een aantal bewoners uit onze gemeente hun kunstwerken laten zien. De kunstwerken worden gemaakt door kunstenaars van Stichting Severinus, Lunet Zorg en Amarant. De deelnemende kunstenaars zijn aan de slag gegaan met het thema Natuur. Er worden schilderijen en keramiek werken tentoongesteld.

Sinds de jaren zeventig spreekt men over Outsider Art, een parapluterm voor vele vormen van ‘self-taught art’.
Outsiderkunst is een verzamelnaam voor kunstwerken die om verschillende redenen buiten het reguliere circuit van academische opleidingen, galeries en musea worden geproduceerd. 

Outsiders

Outsiders werken niet in reactie op voorgangers of tijdgenoten, noch voor een publiek, maar uit een eigen behoefte, voor hun plezier of omdat ze voelen dat ze dat moeten. Ze vormen dus geen historische stijl, stroming of school, maar een verzameling individuele scheppers. Niet zelden gaat het hierbij om visionair of mediamiek begaafde kunstenaars, verstandelijk gehandicapten, autodidacten, naïeven of anderszins ‘excentrieke’ scheppers.

Kenmerken

Outsiderkunst kenmerkt zich door een geheel eigen, individuele creatieve aanpak of visie.

Het verhaal van de maker – diens leven, dromen en obsessies – is relevanter dan zijn plaats ten opzichte van andere kunstenaars of de kunstgeschiedenis. Wat de outsiderkunst mist aan zelfreflectie wint zij aan fantasie en verbeeldingskracht, en daarmee aan toegankelijkheid. De typische outsider werkt in afzondering en heeft weinig moeite met deze situatie.

Een outsider staat voor alles wat wij niet zijn, of niet meer zijn, of niet meer denken te zijn: zuiver, oorspronkelijk, spontaan, oprecht, authentiek, origineel, direct. Dat is wat men ook in iedere collectie van outsiderkunst kan zien: objecten met een onmiskenbare creatieve en artistieke dimensie. 

Terminologie

Steeds opnieuw duikt het verlangen op naar andere termen voor outsiderkunst, maar de inmiddels talloze voorstellen daartoe, van ‘marginale’ tot ‘zonderlinge’ en van ‘visionaire’ tot ‘spontane’ kunst, hebben het nooit kunnen winnen van outsiderkunst als handige en aansprekende parapluterm en dekken ook vaak de lading niet. Sommige critici pleiten voor afschaffing van al dergelijke vervangende

termen, ze willen de makers van deze kunst niet in een hokje plaatsen en willen alleen nog van kunst sec spreken. Zij zouden liever zien dat iedereen die kunst maakt gelijk wordt behandeld en geloven dat de markt voldoende garanties biedt om kwaliteit aan de oppervlakte te brengen. Eigen podia voor de outsiderkunst zijn in deze visie dus ook taboe. “Outsiders” zouden net als iedereen moeten mee concurreren om zich een plaatsje in de musea voor moderne of hedendaagse kunst te verwerven, zo luidt de redenering. 

Oude Kerkje

Maar niet voor het Oude Kerkje, wij maken als bestuur graag een uitzondering voor deze bijzondere vorm van kunst en stellen het Oude Kerkje daarvoor belangeloos ter beschikking.

We vragen wel een entree van 2,00 euro ter behoud van en onderhoud aan het Oude Kerkje.

Deze bijzondere expositie is te zien op zaterdag 16 februari van 13.00 uur tot 17.00 uur en op

zondag 17 februari van 11.00 uur tot 17.00 uur.