Bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit 7 personen. Elk lid heeft een specifieke taak zoals voorzitter (Dhr. J vennix), secretaris (Dhr. B. van de Wal), penningmeester (Dhr. T. van Elk), onderhoud- en bouwkundige zaken, agenda en contacten t.a.v. exposities, muziekuitvoeringen en huwelijken, verzorgen van publiciteit en coördinatie boekenbeurs. Zij hebben met veel vrijwilligers vele activiteiten georganiseerd en de instandhouding van het Oude Kerkje mogelijk gemaakt.