Het Carillon

In 1999 werd door het onderwijzersechtpaar Veldhuis - van Roosmalen een klokkenspel geschonken aan de Beerse gemeenschap. Het is opgebouwd uit in totaal 42 klokken en klokjes die samen een carillon vormen. Het echtpaar heeft dit carillon in 30 jaar bij elkaar gespaard. Dit klokkenspel, inclusief luiklokken, heeft op hun wens zijn plaats gevonden in de toren van het kerkje. De toren is daarmee weer in zijn oude luister hersteld. De heer en mevrouw Veldhuis - van Roosmalen hebben ook de restauratie van de toren gefinancierd omdat de klokkenzolder flink moest worden verstevigd zodat het gewicht van de klokken gedragen kon worden.

Het carillon is helemaal computergestuurd zodat op de juiste tijden het luiden automatisch plaatsvindt. Alle melodieën zijn destijds door Bert Veldhuis († 2000) zelf ingespeeld via een keyboard.