Huwelijken

Het Oude Kerkje is een prachtige locatie om in het huwelijk te treden. Bruidsparen van allerlei gezindten zijn welkom. U huurt bij onze stichting alleen het gebouw. Kerkelijke zaken gaan buiten ons om. Indien het een officieel R.K. huwelijk betreft, dient u wel contact op te nemen met het parochiesecretariaat van de parochie: Willibrordstraat 16, 5091 CD Middelbeers, tel.: 013 514 1216, secretariaat@parochiedebeerzen.nl

Voorgangers van buiten de parochie mogen ook diensten verzorgen. U kunt zelf bepalen in welke mate uw dienst een kerkelijk karakter heeft.

In de weekenden worden er vaak exposities in het kerkje gehouden. Indien dat het geval is, is het kerkje niet op zaterdag beschikbaar, en op vrijdag alleen met een uiterlijke eindtijd van 14.00 uur. U kunt in de expositieagenda zien in welke weekenden er exposities plaats vinden.

De huur voor het houden van een huwelijksdienst is afhankelijk van de dag en of u woonachtig bent in Oost-, West- en Middelbeers. Tijdens een kerkelijke dienst wordt er een collecte gehouden voor de instandhouding van het monument. Indien u geen collecte wenst, geldt een afkoopsom van € 75.

Sinds het voorjaar van 2014 kunt u ook uw burgerlijk huwelijk (trouwen voor de wet) sluiten in het Oude Kerkje. U dient daarvoor een aanvraag in te dienen bij de gemeente Oirschot. Het Oude Kerkje voldoet aan de voorwaarden die de gemeente stelt. (Voor foto's: zie onder "Oude Kerkje", "fotoalbum".)

Informatie van de gemeente: "Als u een verzoek wilt indienen voor het aanwijzen van een locatie voor de huwelijksvoltrekking moet u uiterlijk 6 weken voor de dag van huwelijksvoltrekking uw schriftelijke verzoek indienen bij de afdeling burgerzaken van de gemeente Oirschot."

U kunt vrijblijvend uw eventuele interesse kenbaar maken door onderstaand formulier in te vullen. Geeft u a.u.b. duidelijk aan of het een kerkelijk of burgerlijk huwelijk betreft. Daarna wordt er contact met u opgenomen om een en ander te bespreken.

Naam activiteit: *
Korte omschrijving:
Aanhef: * Dhr.  Mevr. 
Voornaam: *
Achternaam: *
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
E-mailadres: *
Voorkeursdatum: